κατεβάσετε bluetooth λήψη για Android

Μεταφορά Αρχείου Bluetooth (OBEX, FTP) - ένα καλό πρόγραμμα για τη μεταφορά αρχείων μέσω Bluetooth. Τα εργοστάσια που χρησιμοποιούν OBEX, FTP και OBEX, OPP (Object Push Profile). Μπορεί να χρησιμοποιήσει μόνο μια εξερχόμενη σύνδεση.

δημοφιλείς εφαρμογές
ελληνικά